måndag 7 april 2014

Bokprat om storstils-böcker och talböcker
Helena inledde veckan med att hålla bokprat om storstils-böcker och talböcker.
Storstilsböcker är böcker tryckta med ett större typsnitt som gör dem lättare att läsa när synen är lite svagare. Många tycker att de större bokstäverna är vilsamma för ögonen. Under våren har det kommit många nya storstilsböcker till Hyltebiblioteken bland annat Analfabeten som kunde räkna av Jona Jonasson, Det fjärde offret av Mari Jungstedt, Hus vid världens ände av Åke Edwardsson och ”Bricken-serien” av Vibeke Olsson.

Talböcker är inlästa böcker på Daisy-skivor  framställda enligt 17 § i Upphovsrättslagen för personer med läsnedsättning. I Sverige framställs talböcker främst via MTM (Myndigheten för Tillgängliga Media ) men kan lånas av personer med läsnedsättning på biblioteket. Det finns nu över 100 000 titlar inlästa och på Hyltebiblioteken finns en hel del, man kan även lämna önskemål så undersöker vi om boken finns hos MTM.


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar