söndag 17 juni 2012

En resa i min själ av Benny Rosenqvist

Tror du på reinkarnation och är intresserad av dina tidigare liv? Då kan Benny Rosenqvists bok tilltala dig. Benny har genom meditation utforskat några av sina och sin medförfattare, Ingrid Carlqvists, tidigare liv och de olika lärdomar som de liven gav. I vartannat kapitel beskrivs ett tidigare liv och vartannat kapitel tar upp olika aspekter av själar. Benny och Ingrid har starka band till varandra och har träffats i tidigare liv. Boken är därför huvudsakligen skriven som ett muntligt samtal där Benny berättar för Ingrid det han upplever i meditationerna och där Ingrid ibland kommenterar det han berättar. Benny ger också den intresserade läsaren vägledning i hur man kan få kontakt med sina tidigare liv genom meditation eller med hjälp av en utbildad hypnositör, som också helst bör ha någon psykolog- eller psykiatriutbildning. Jag tycker att boken kan vara till hjälp för den vanliga människan som vill fundera och meditera över såväl nuvarande liv som tidare liv. Med det syftet funkar bokens enkla språk och ovetenskapliga attityd./Monica

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar