tisdag 22 maj 2018

Nu stärks skyddet av dina personuppgifterSom låntagare vid Hyltebiblioteken är det viktigt att du vet hur vi behandlar dina personuppgifter. Den 25 maj 2018 börjar vi och hela EU följa den nya dataskyddsförordningen GDPR.

Syftet med GDPR är att stärka din personliga integritet och särskilt din rätt till skydd av dina personuppgifter. GDPR gäller alla företag och organisationer inom EU som behandlar personuppgifter. Förordningen ersätter den svenska personuppgiftslagen.

Vad är personuppgifter?
En personuppgift är varje upplysning som går att knyta till dig. Hyltebiblioteken hanterar dina personuppgifter som låntagare i bibliotekssystemet KOHA. Det innehåller bland annat ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress samt uppgifter om vilka medier du lånat eller reserverat.

Du kommer i fortsättningen att behöva bekräfta att du vill behålla ditt lånekort samt kontrollera dina uppgifter vart annat år.

Vad använder vi uppgifterna till?
Vi hanterar dina personuppgifter bland annat för att:

· Du ska kunna låna medier och använda Hyltebibliotekens e-tjänster som till exempel e-böcker och att själv låna om och reservera böcker via bibliotekskatalogen på internet.

· Vi vill kunna meddela dig när du har reserverade böcker att hämta på biblioteket, eller påminna dig om att din lånetid håller på att gå ut.

Hur hanterar vi uppgifterna?
Vi är personuppgiftsansvariga och hanterar dina uppgifter enligt GDPR. Detta innebär bland annat att vi ser till att uppgifterna:

· Har ett tydligt syfte.

· Har en rättslig grund.

· Är skyddade.

Dina uppgifter hanteras av Hyltebibliotekens personal samt personal som arbetar med bibliotekens IT-system. Vi har avtal med våra IT-samarbetspartners om att de inte får lämna dina uppgifter vidare.

Vill du veta mer?
Läs mer om dataskyddsförordningen och Hyltebibliotekens arbete med GDPR på Hyltebibliotekens webbplats www.hylte.se/bibliotek, där kan du läsa mer om hur biblioteken hanterar dina personuppgifter.

Kontakta oss gärna om du har frågor.
Telefon: 0345-181 56
E-post: biblioteket@hylte.se

Välkommen till Hyltebiblioteken!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar