fredag 8 december 2017

Norrut av Willy Vlautin


 Detta är berättelsen om Allison – en ung kvinna i botten på samhällsstegen – som trots till synes oöverstigliga svårigheter i ett liv som kantas av tragedi och uppgivenhet till sist finner någonting värt att hänga upp livet på, någon sorts lycka i ett Amerika som är på glid, ett Amerika där ingen längre bryr sig.


Styrkan i berättelsen ligger i resan och hur författaren lyckas med föresatsen att få läsaren att känna empati med Allison så till den grad att man lätt kan bli rörd till tårar. En annan höjdpunkt ligger i beskrivningen av det moderna Amerika som brottas med väldiga problem på en, som det verkar, väg med betydligt fler uppförs- än nedförsbackar.  / Thomas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar