torsdag 2 oktober 2014

Välkommen till Dyslexiföreläsningar på Hylte bibliotekDyslexiföreläsningar


Onsdagen 8 oktober arrangeras föreläsningar som ger fördjupad
insikt om läs- och skrivsvårigheter. Samtidigt ges det handfasta tips och råd för att underlätta vardagen för personer med dyslexi. Vi träffas i Hörsalen på Hylte folkbibliotek.

Inspiration och handfasta råd - om studier med tillgänglig litteratur
Tid: kl. 15.00-16.00

Joakim Uppsäll-Sjögren, som själv har dyslexi, hjälper vuxenstuderande med läs- och skrivsvårigheter. Genom att få tillgång till litteratur i lämpligt format så kan man klara sina studier på ett bra sätt. Hans egna erfarenheter av läs- och skrivsvårigheter är en tillgång när han hjälper andra.
F
öreläsare: Joakim Uppsäll-Sjögren, IT-tekniker Helsingborgs Skriv- och Läscentrum
Skoldatateket och bra IT-hjälpmedel
Tid: kl. 16.15-17.00

IT-pedagogen Catharina Ohlin, Örnaskolan, informerar om hur eleverna i Hylte kommun har
möjlighet att använda inlästa läromedel, hur det fungerar med egen nedladdning via elev/lärarkonton både hemma och i skolan, möjlighet till inscannat material, och appar som stöd.

Logopeden som stödfunktion
Tid: kl. 17.00-17.15

Hylte kommun nya logoped, Nils Johannesson, presenterar sig och berättar kort om vad kommunlogopeden kan ge för råd och stöd.

Välkommen till en intressant eftermiddag på Hylte bibliotek

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar