onsdag 25 september 2013

Intressanta föreläsningar för pedagoger & föräldrar under Dyslexiveckan

Boka redan nu in måndagen 7/10 i kalendern, då har du möjlighet att gå på intressanta föreläsningar på Hylte bibliotek !

Under Europeiska Dyslexiveckan anordnar Hyltebiblioteken föreläsningsdag  för att främja läs & skrivinlärning
Dyslexiföreläsningar   Hylte bibliotek
Plats: Hörsalen, Hylte folkbibliotek
Datum: Måndagen den 7 oktober  kl. 16.00


Kl 16  Vägar till ett rikt språk - Gun-Britt Hedström, pedagog och föreläsare.
En lyckad läs- och skrivinlärning bygger på att pedagoger, med fantasi och struktur, metodiskt stödjer barnen i deras utveckling. Tillsammans med eleverna utforskas språket genom att experimentera med bokstäver, ord, meningar och texter på ett lustfyllt sätt.
Om eleverna förstår och behärskar det talade och skrivna språkets olika byggstenar har de goda förutsättningar för skolarbetet i stort. Gun-Britt ger flera praktiska tips på hur pedagogen kan väva in detta i det dagliga skolarbetet.

Kl. 17.45  Föreläsning om appar med Johanna Kristensson,
Johanna arbetar som Logoped på  Kärnhuset, Halmstad. Hon har även en känd blogg som heter ”Logopeden i skolan”  http://logopedeniskolan.blogspot.se/
Johanna föreläser om att det finns appar till mobiltelefonen som kan vara till god hjälp för att underlätta vardagen för personer med dyslexi.

Kl. 19.00 Vägar till ett rikt språk - Gun-Britt Hedström, pedagog och föreläsare
Samma föreläsning som kl. 16, se beskrivning ovan.

Arr: Hylte folkbibliotek, Dyslexiförbundet FMLS Hylte & ABF

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar