fredag 14 september 2012

Invalido av Christian Wass

Undertiteln på Christian Wass bok Invalido är talande: På ett ögonblick förändrades allt. Den unge och sportige Christian dyker och landar helt fel i vattnet. Det leder till att han blir förlamad i en stor del av kroppen och hans liv förändras dramatiskt. Osentimentalt berättar Christian om sitt liv före och efter olyckan. Det finns en del böcker om personer med funktionshinder med en ovanligt stor mental styrka som gör att de lyckas med fantastiska prestationer trots sin funktionsnedsättning. Så upplever jag inte Christians berättelse. Det här är mer berättelsen om en vanlig kille som måste lära sig att leva med sina nya begränsningar och hur man kan känna och uppleva det. Det gör att jag lätt kan sätta mig in i Christians situation och tänka att så där skulle jag nog också känna och uppleva olika situationer där en funktionsnedsättning begränsar eller försvårar livet jämfört med när man är helt frisk. Vi får följa Christian i såväl motgång som medgång i livet. En intressant levnadshistoria. Hoppas på att Christian skriver en uppföljare så småningom. /Monica

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar