onsdag 28 september 2011

Trädgårdens vatten av Kerstin Engstrand

Engstrands trädgårdsböcker brukar ofta falla mig i smaken, så även den här boken om olika former av vatten i trädgården. Hon har själv både skrivit texten och tagit fotografierna, vilka är mycket inspirerande. Alla sorters vattenanläggningar tas upp i boken, från barnsäkra porlande stenar och minidammar till stora baddammar. Olika byggtekniker för dammar tas upp: gjutning, färdiga plastdammar och sådana som görs med hjälp av folie. Växtbeskrivningarna är indelade efter syrealstringsförmåga samt vattendjup. Engstrand skriver kunnigt och detaljerat, t ex anges exakta mått för längd/bredd på en bäck i förhållande till dammens storlek. Den informationen har jag inte hittat i någon annan liknande bok. / Jessica

Författaren har även en intressant blogg
http://kerstinsgreenroom.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar