tisdag 28 juni 2011

Furioso av Carin Bartosch Edsröm

Furiosokvartetten består av fyra kvinnliga musiker. När kvartettens ledare Louise Armstahl skadar handen ber hon sin vän, den världberömde violinisten Raoul Liebeskind, ersätta henne för att kvartetten ska bli klara med skivinspelningen. Den karismatiske och bestämde Raoul rubbar maktbalansen inom kvartetten och intrigerna får fritt spelrum. Furioso är en ganska oblodig pusseldeckare. Första delen av boken skildrar vad som händer innan ett mord begås. Bokens andra del skildrar vad som händer efter mordet och polisens svåra jobb med att försöka få fram sanningen.God underhållning med spänning, passion, kärlek och svek./Monica

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar