onsdag 11 april 2018

Nu är Språkstart Hylte igång !

Språkstart Hallands hembesök startar i Hylte !

Familjer med barn som är 6 månader gamla och bor i Hylte kommun, kommer med start i april 2018 att få hembesök av en språkstartare. Besöken ingår i satsningen Språkstart Halland, som riktar sig till små barn och vuxna i deras närhet i syfte att stärka små barns språkutveckling.
Språkstart Halland är en satsning som sker i samverkan mellan Region Halland och de halländska kommunerna, utifrån kunskapen om att en satsning på språkutveckling gynnar hälsa och ett långsiktigt hållbart samhälle.

– Region Halland vill erbjuda alla barn goda och jämlika förutsättningar att leva ett gott liv. Satsningen på små barns språkutveckling ska stärka varje barn både på kort och på lång sikt, förklarar Mats Eriksson (M), ordförande i regionstyrelsen.

Regionen har avsatt pengar för att varaktigt främja små barns språkutveckling och det som utmärker Språkstart Halland är att satsningen fokuserar på barnets hela språk och innefattar tal, språk och kommunikation.

Hembesök, språkpaket och aktiviteter som inspirerar

Förberedelserna och planeringen av satsningen har pågått länge och nu är Hylte kommun först ut med att starta de utåtriktade aktiviteterna med hembesök hos familjer.
Under april kommer de två språkstartarna i Hylte kommun att börja sitt arbete med att kontakta och sedan besöka alla familjer med 6-månaders barn.
– Det ska bli fantastiskt roligt att få komma ut och träffa familjerna för att inspirera och informera om hur de kan stödja sitt barns språkutveckling, säger Åsa Engberg, nyanställd språkstartare i Hylte kommun.
Alla familjer får ett besök av en biblioteksanställd språkstartare då barnet är 6 månader gammalt. Under besöket får familjen tips och ett språkpaket med utvalt innehåll som inspirerar till att läsa, sjunga, rimma och ramsa tillsammans.

Vid 1 års ålder erbjuds ytterligare ett hembesök då nästa språkpaket delas ut. Innan barnet fyllt 3 år kommer familjen att få möjlighet att vara med på flera aktiviteter som uppmuntrar till att leka med språket.

Besöken och språkpaketen är gratis för familjerna. Innehållet i språkpaketen, metoder och material, är framtaget av en grupp bestående av representanter för olika yrken inom barns hälsa och språkutveckling.

Du kan läsa mer om projektet på Språkstart Hyltes webbplats: http://www.regionhalland.se/utveckling-och-tillvaxt/omrade/sprakstart-halland/sprakstart-i-hylte-kommun/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar